👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2021-01-31 16:13 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia Svenska som andraspråk
När var vikingatiden? Hur kan vi veta något om vikingatiden? Vem bestämde vad i vikingatidens samhälle? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Hade alla vikingar hjälmar med horn? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

När vi är klara ska du kunna:

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, vad arbetade man med, vilka verktyg och vapen använde man, hur såg kläderna ut, vilka husdjur hade man och hur kunde livet se ut för ett barn.
 • Berätta om vikingarnas resor.
 • Berätta om vikingarnas religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens betydelse för vikingatidens slut.
 • Berätta om för varför vikingatiden tog slut.

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Vi läser olika texter om vikingatiden och diskuterar det vi läst i grupper och i helklass.
 • Vi skriver om vad vi läst. Som frågpr till texten eller med egna ord.
 • Vi tittar på filmer om vikingatiden.
 • Vi läser skönlitteratur som utspelar sig på vikingatiden.
 • Vi jämför vikingarnas tro med kristendomen.
 • Vi testar våra kunskaper på olika sätt.

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper och förmågor genom kvalitén på dina uppgifter och aktiviteten på lektionerna. Vi kommer också att ha några små kunskapstest.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re SvA
Vikingatiden år 4

Du når delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du når målen med god marginal
Vikingatiden
Du ska känna till hur det kommer sig att vi vet så mycket om vikingatiden och samhället som fanns då.
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du är osäker på hur samhället såg ut på vikingatiden.
Gravar, runstenar och andra fynd berättar om vikingatiden.
Du känner till några saker om vikingatiden samt några fynd om hur man levde då.
Du känner till många saker om vikingatiden samt flera fynd om hur man levde då.
Vikingafärder
Du ska kunna berätta om hur vikingarna seglade och vilken betydelse deras handel hade för samhället.
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas färder och handel.
Titta på kartan och se vilka stora områden vikingarna färdades i. Det är länge sedan och det är konstigt att de tog sig så långt med den tidens skepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Vikingarnas hem
Du ska kunna berätta om hur vikingarna bodde och vad de jobbade med. Du ska måla en egen runsten.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas liv. Du har målat en egen runsten.
Var aktiv på lektionerna, du behöver både lyssna och vara med i diskussioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har målat en egen runsten.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har målat en egen runsten.
Vem bestämde hos vikingarna?
Du ska känna till hur vikingasamhället var uppbyggt samt kunna göra jämförelser till dagens samhälle.
 • Sh
 • Sh
 • Sh  4-6
Du kan med hjälp göra jämförelser mellan dåtid och nutid.
Det är viktigt att du förstår hur samhällen byggs upp, det finns både likheter och skillnader.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Du har goda kunskaper och kan föra relativt utvecklade resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Vikingarnas tro
Du ska känna till asatron, några riter de hade samt kristendomens införande under vikingatidens slut.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du känner till något om asatron.
Asatron är en viktig del av den svenska kulturen, att kristendomen kom till Sverige gjorde att vikingatiden tog slut.
Du har grundläggande kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Du har goda kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Du ska kunna skriva faktatexter om något område inom vikingatiden.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • Re  4-6
Du kan med hjälp skriva faktatexter.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll ochrelativt väl fungerande struktur med förhållandevis god språklig variation.

Hi Re SvA
Vikingatiden år 4

Du når delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du når målen med god marginal
Vikingatiden
Du ska känna till hur det kommer sig att vi vet så mycket om vikingatiden och samhället som fanns då.
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du är osäker på hur samhället såg ut på vikingatiden.
Gravar, runstenar och andra fynd berättar om vikingatiden.
Du känner till några saker om vikingatiden samt några fynd om hur man levde då.
Du känner till många saker om vikingatiden samt flera fynd om hur man levde då.
Vikingafärder
Du ska kunna berätta om hur vikingarna seglade och vilken betydelse deras handel hade för samhället.
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas färder och handel.
Titta på kartan och se vilka stora områden vikingarna färdades i. Det är länge sedan och det är konstigt att de tog sig så långt med den tidens skepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Vikingarnas hem
Du ska kunna berätta om hur vikingarna bodde och vad de jobbade med. Du ska måla en egen runsten.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas liv. Du har målat en egen runsten.
Var aktiv på lektionerna, du behöver både lyssna och vara med i diskussioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har målat en egen runsten.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har målat en egen runsten.
Vem bestämde hos vikingarna?
Du ska känna till hur vikingasamhället var uppbyggt samt kunna göra jämförelser till dagens samhälle.
 • Sh
 • Sh
 • Sh  4-6
Du kan med hjälp göra jämförelser mellan dåtid och nutid.
Det är viktigt att du förstår hur samhällen byggs upp, det finns både likheter och skillnader.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Du har goda kunskaper och kan föra relativt utvecklade resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Vikingarnas tro
Du ska känna till asatron, några riter de hade samt kristendomens införande under vikingatidens slut.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du känner till något om asatron.
Asatron är en viktig del av den svenska kulturen, att kristendomen kom till Sverige gjorde att vikingatiden tog slut.
Du har grundläggande kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Du har goda kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Du ska kunna skriva faktatexter om något område inom vikingatiden.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • Re  4-6
Du kan med hjälp skriva faktatexter.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll ochrelativt väl fungerande struktur med förhållandevis god språklig variation.