Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, väder och klimat

Skapad 2021-01-31 16:36 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Teknik Fysik
Varför upplevs koppen av metall varmare än ett glas? Vilken temperatur har snön? Hur fungerar en termometer? Varför håller termosen värmen? Vad betyder hög- och lågtryck? Dessa är några av sakerna som vi kommer att ta reda på under kommande veckor när vi läser om värme, väder och klimat.

Innehåll

   

Innehåll

Syfte: 

Lära oss om olika väderfenomen.

Hur värmen leds i olika material.

Hur vi kan påverka energiflöde med t ex kläder och termos.

Du ska kunna genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera dem.

 

Undervisning:

Tid: ca v. 4 - 11

 

Arbetssätt/ arbetsgång: 

Göra undersökningar för att synliggöra vad värme och väder är

 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild

 • Se filmer
 •  
 • Läsa faktatexter och svara på instuderingsfrågor

 • Diskussionsfrågor i grupp och helklass
 •  
 •  

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

- genomföra undersökningar 

- skriva laborationsrapporter

- använda begrepp som tillhör arbetsområdet (värme, väder och klimat) för att beskriva och förklara samband. 

 

Begrepp: atom, värme, stråla, leda, strömma, isolering, konduktion, konvektion, väder, vind, lågtryck, högtryck, väderprognos, klimat, 

 

 

Bedömning, underlag för bedömning är:

- förklara och beskriv olika begrepp både muntligt och skriftligt

- skriftligt prov

- diskussioner i grupper och helklass

- arbetet under dina undersökningar/laborationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Värme, väder och klimat

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Beskriva och förklara med hjälp av begrepp
Du kan beskriva t ex hur värme leds genom olika material med hjälp av rätt begrepp. Du har visat att du förstår ett flertal begrepp genom att sätt dem i rätt sammanhang
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva t ex hur värme leds genom olika material med hjälp av rätt begrepp. Du har visat att du förstår många begrepp genom att sätt dem i rätt sammanhang.
Du behöver öva på att beskriva t ex hur värme leds genom olika material med hjälp av rätt begrepp. Du behöver också öva på att sätta rätt begrepp i rätt sammanhang
Genomföra undersökningar
Du kan hantera redskap på ett säkert sätt. Du kan genomföra en undersökning med stöd av kompisar eller lärare.
Du kan hantera redskap på ett säkert sätt. Du kan genomföra en undersökning på ett systematiskt sätt.
Du behöver öva på att använda redskap på ett säkert sätt. Du behöver öva på att genomföra en undersökning mer självständigt.
Förmåga att konstruera en termos som kan hålla värmen
Du har konstruerat en termos som kan hålla värmen.
Du har konstruerat en välfungerande termos som kan hålla värmen och har genomtänkt design.
Du behöver göra en termos som kan hålla värmen.
Tolka och dra slutsatser
Du kan dra enkla slutsatser utifrån dina resultat.
Du kan resonera kring dina slutsatser utifrån dina resultat.
Du behöver öva på att dra slutsatser utifrån dina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: