👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Creative writing

Skapad 2021-01-31 17:33 i Ytterbyskolan Kungälv
Writing a short story.
Grundskola 7 Engelska
Bedömning av din story.

Innehåll

Matriser

En
Short story

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Det finns både inledning, höjdpunkt och avslutning
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är intressant och mer utvecklat. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, har berättarglädje.
Meningsbyggnad och flyt
Svårbegripliga meningar. Ofta svensk ordföljd. Inget flyt.
Begripliga meningar. Man hänger med i berättelsen. Visst flyt.
Meningarna har flyt. Använder sambandsord.
Flyt och variation och idiomatiska uttryck.
Språklig korrekthet
Texten visar stora brister i tillämpningen av språkregler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av språkregler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett brett och varierat ordförråd som passar uppgiften.