👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förkunskap matematik - Räkneord, räkning och tal - planering

Skapad 2021-01-31 18:29 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi tar på ett för barnen "leksamt" sått reda på varje enskilt barns förkunskaper

Innehåll

Vilken grupp den berör:

Alla barn i barngruppen

 

Datum för aktivitet:

Vecka 5 och 6. 

 

Ansvarig för aktiviteten:

En, om möjligt två pedagoger går in vid 9,30  med ett eller flera barn och använder förutvalt material.

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att ta reda på varje enskilt barns kunskap inom räkneord, räkning och tal.

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Vi gör detta för att kunna arbeta med det som barnen behöver lära sig mer om.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

  • Att kunna visa med fingrarna hur gammal hen är.

  • Att ramsräkna till 5 eller 10 beroende på ålder.

  • Att känna igen talen 1-10.

  • Att efter att ha räknat upp 5 saker, så kan gruppen svara på frågan hur många saker är det? Utan att behöva räkna om föremålen igen.

  • Att kunna duka till 5 personer.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

  • Vi berättar att barnen ska få prova olika sorters matematik. Och att alla ska få varsin matematikuppgift att lösa. 

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

Barnen får, en och en, en matematikuppgift att lösa. 

Pedagogen får en lapp med uppgifter att välja på så det anpassas till varje barn.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Vi frågar barnen om någon vill berätta vad hen lärt sig om “matte” matematik

 

Material som behövs:

21 glas-stenar, pärlor eller andra vackra saker 8 tallrikar, 8 glas, 8 knivar, 8 gafflar, ett papper med uppgifter som pedagogen kan ha stöd av.
 
Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18