👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK OCH RÖRELSE ÅR 9

Skapad 2021-01-31 18:07 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att, röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Innehåll

 

Uppgiften i sin helhet

 

 

 

Du ska tillsammans med din grupp sätta samman rörelser till egen vald låt och kunna visa upp det färdiga resultatet i takt till musiken. Viktigt här är att ni i gruppen tillsammans arbetar fram ett resultat ni är nöjda med där alla i gruppen aktivt har bidragit till slutprodukten.

 

Uppgiftens ramar: En grupp om 3-6 personer. Komponera rörelser till egen vald musik. Er dans ska innehålla minst 16 stycken individuella 8:or och ni ska dansa i minst 2 min. Ni får använda de steg ni skapade själva i åk 8 men ej steg från dansen i åk 7. Din grupp kommer att få ca åtta lektionstillfällen att arbeta med detta arbete.

 

Rörelserna i er dans ska innehålla

 

-        Positionsförändringar, både i förhållande till varandra och till rummet (Minst två åttor).

 

-        Steg som innehåller synkroniserade arm- och benrörelser (Minst en åtta).

 

-     Steg som görs i halv- och dubbeltakt (Minst en åtta var).

 

-     Nivåskillnader. Någon del av kroppen, från knät och uppåt, ska vara i golvet under hela denna 8:a.  (Minst en åtta).

 

 

 

Redovisning/bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du utför den dans ni skapat. Det viktiga är alltså hur väl du dansar era steg i takt till musiken, inte vilken svårighetsgrad era steg håller. Hänsyn får dock gärna tas till exempelvis musikens karaktär eller genre. Gruppens uppvisning av slutprodukten kommer att dokumenteras på film för att underlätta samt säkerställa rättvis och korrekt bedömning. Alla elever bedöms individuellt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
MUSIK OCH RÖRELSE ÅR 9

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven utför de skapade dansstegen med viss säkerhet.
Nivå 2
Eleven utför de skapade dansstegen med relativ säkerhet
Nivå 3
Eleven utför de skapade dansstegen med säkerhet.
Aspekt 1
Eleven dansar till viss del i takt till musikens grundpuls.
Eleven dansar relativt väl i takt till musikens grundpuls.
Eleven dansar med säkerhet till musikens grundpuls.
Ny aspekt