👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Socialt samspel familjedaghem Ingela Dijnér

Skapad 2021-01-31 18:40 i Familjedaghem Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Socialt samspel i familjedaghem Ingela Dijnér

Innehåll

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

* öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

* förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

* respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?

Läsa och samtala om kompisböcker och andra böcker med tema barns/vuxnas sociala samspel samt återkoppla till veckans Kompishäfte och gemensamma samling i skogen.

Skapa trygghet genom att erbjuda barnen goda rutiner, gemensamma och tydliga förhållningsregler.

Få barnen delaktiga i verksamheten, ge dem inflytande men också prata om ansvar för sig själv, varandra, material och miljö.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18