Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om Norden och Baltikum

Skapad 2021-01-31 19:57 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är en planering i geografi och svenska. Du kommer att skriva en faktatext om ett land i Norden eller Baltikum.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Geografi: Planering för arbetsområde Norden, samt Baltikum för årskurs fem.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med Nordens och Baltikums geografi på geografin. På svenskan kommer vi att gå igenom hur man skriver en faktatext. Vi jobbar med stödord och tankekarta och använder olika källor. Du kommer att få skriva en beskrivande text/faktatext om ett valfritt land i Norden eller Baltikum.

 

Vad ska du lära dig?

Mål:

 •  söka information om ett land från olika källor
 • lära dig fakta om ett land i Norden eller Baltikum
 • geografiska begrepp för att kunna förstå och samtala om geografi. Till exempel naturresurs,  monarki, republik.
 •  använda stödord för att skriva en text med egna ord
 • kunna skriva faktatext med rubriker, underrubriker, stycken
 • använda skrivregler som punkt och stor bokstav

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Faktatext om ett land i Norden eller Baltikum

Svenska

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6   Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6   Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
E
C
A
Form
Du har använt rubriker som i någon mån stämmer med textens innehåll.
Du har använt rubriker som i huvudsak stämmer med textens innehåll.
Du har använt rubriker som stämmer väl med textens innehåll.
Innehåll och språk
Du har skrivit enkla, kortfattade fakta under varje rubrik och använt egna ord.
Du har skrivit fakta som utvecklats i någon mån, under varje rubrik.
Du har skrivit välutvecklad fakta under varje rubrik och använder varierad meningsbyggnad.
Skrivregler
Du använder punkt och stor bokstav på ett till stor del riktigt sätt.
Du använder punkt och stor bokstav på ett riktigt sätt.
Du använder punkt och stor bokstav på ett riktigt sätt och även andra skiljetecken, som kolon och kommatecken, där det behövs.
Källkritik
Du kan i viss mån söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor.
Du kan med säkerhet söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval källor.

Geografi

 • Ge  4-6   Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
E
C
A
Norden och Baltikum
Din text innehåller enkel information om ett land med få fakta.
Din text innehåller flera olika faktaområden om ett land. Du har utvecklat och förklarat relativt väl.
Din text är och välutvecklad och innehåller mycket information om ett land. Du har utvecklat och förklarat väl.
Geografins begrepp
Du kan använder några geografiska begrepp i din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ganska många geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder många geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: