👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spännande berättelse

Skapad 2021-01-31 20:00 i Bruksskolan Flen
Grundskola F Svenska som andraspråk
Nu ska vi skriva en spännande berättelse, en deckare. Vi kommer öva gemensamt och i grupper

Innehåll

 

Rubrik:Spännande berättelse

:

  

Vad: Vi ska skriva en berättelse som ska vara en spännande berättelse en deckare. Vi ska öva genom att:

 • Öva struktur för en berättelse

 • prov läsa korta deckare

 • samtala om vad en deckare innehåller

 • vilka olika karaktärer kan finnas

Ämne: Svenska

Hur: Vi övar genom att arbeta gemensamt i par med att planera en deckarberättelse. Övar genom att arbeta med genren i ett arbetshäfte. Prov läsa deckare.

Varför: Vi ska öva att skriva olika slags texter att utveckla vårt språk och skrivkunskaper

Utvärdering/bedömning: Vi kommer att samtala om det vi läst. Alla får öva att planera en berättelse och sedan skriva en egen. Vi ska läsa varandras berättelser och utvärdera dem.

Varierade exit ticket

Läroplan: Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Eleven ska få chans att utveckla: 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 •  Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext. 

 

Uppgifter

 • Spännande berättelse