Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett surrealistiskt rum i en surrealistisk tid.

Skapad 2021-01-31 21:31 i Tiundaskolan Uppsala
För ett år sen skulle få ha gissat att hela världen skulle drabbas av en pandemi. En pandemi som tvingat oss att avstå från att gå på konserter, idrottsevenemang, umgås med nära och kära, resa och gå på bio. Listan kan göras lång. Många sjuka har dessutom varit isolerade i ett rum. Man skulle kunna påstå att vi lever i en surrealistisk tid. Under detta moment ska du få lära dig att skapa ett rum med hjälp av enpunktsperspektiv. Rummet ska vara surrealistiskt och spegla det du längtar efter att göra när pandemin är över.
Grundskola 7 Bild
För ett år sen skulle få ha gissat att hela världen skulle drabbas av en pandemi. En pandemi som tvingat oss att avstå från att gå på konserter, idrottsevenemang, umgås med nära och kära, resa och gå på bio. Listan kan göras lång. Många sjuka har dessutom varit isolerade i ett rum. Vi lever i en surrealistisk tid. Under detta moment ska du få lära dig att skapa ett rum med hjälp av enpunktsperspektiv. Rummet ska vara surrealistiskt och spegla det du längtar efter att göra när pandemin är över.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Syftet med detta arbetsområde är att du med inspiration från surrealismen ska lära dig att kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap. Surrealistiskt bildskapande utgår ofta från drömmar och fantasier där olika symboler och bilder vävs ihop till en enhet. I detta arbete ska du väva ihop ett rum ritat med hjälp av enpunktsperspektiv, med det du längtar efter att göra när pandemin är över. Mycket handlar om att omsätta dina idéer till konkret bildskapande och arbeta problemlösande genom att prova dig fram. Processen är i fokus.

Undervisningens innehåll:

Utifrån det centrala innehållet i kursplanen (se nedan) ska du få lära dig:

 • Framställning av berättande och informativa bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete- i detta moment fokuserar vi främst på hur man skapar djup med hjälp av enpunktsperspektiv. 
 • Ord och begrepp som används vid bildanalys som exempelvis horisontella-, parallella-, vertikala- och diagonala linjer. 
 • Välja teknik och redskap som är lämpligt för det uttryck du valt.
 • Presentera din bild och i skrift reflektera över processen och resultatet.

Kunskapskrav

Se kunskapskrav från läroplanen nedan samt lärandematris för progression.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Framställa en bild av ett rum med hjälp av enpunktsperspektiv. Rummet ska vara surrealistiskt och förmedla ett budskap om vad du längtar efter att göra när pandemin är över.
 • Under arbetsprocessen är det viktigt att du provar olika idéer och tekniker. Det är bra att ställa frågor, prova sig fram, skissa, göra fel och göra om. Spar dina skisser även dem du är missnöjd med, de synliggör arbetets utveckling.
 • Reflektera över ditt arbete, vika val du gjort som ledde arbetet framåt, vad som gick bra/mindre bra.  

 

Undervisning och bedömning

På bildlektionerna kommer vi:

 • Gå igenom grunderna för hur man skapar djup med hjälp av enpunktsperspektiv.
 • Tillsammans studera surrealistiska bilder, filmer och inspirationsmaterial. Bland annat studerar vi bilder av Salvador Dali, René Magritte och Frida Khalo.
 • Arbeta praktiskt med bildframställning med hjälp av olika tekniker, du får själv välja hur du vill färglägga din bild men färgpennor, tusch, akvarell, akryl eller blandteknik.

Bedömningen grundar sig på.

 • Hela arbetsprocessen, ditt sätt att ta dig an en uppgift genom att prova idéer och föra arbetet framåt samt dina reflektioner.
 • Din slutproduktion föreställande ett surrealistiskt rum; hur väl bearbetat arbetet är, hur väl du behärskar tekniker (särskilt fokus på enpunktsperspektiv), hur väl du utvecklat idéer och fört ditt arbete framåt, din surrealistiska koppling samt förmedlande av ett budskap.
 • Din skriftliga analys och presentation.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ett surrealistiskt rum- instruktion och analysfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
kunskapskrav för bild 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: