👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2021-01-31 22:37 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi kommer att undersöka varför det blir vinter och vad som är typiskt för årstiden vinter. Utöver detta kommer vi också att arbeta med vanliga svenska djur och hur de anpassar sig.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla en förståelse för hur årstider förändrar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Fokus kommer att vara årstiden vinter. 

Undervisningen kommer även att syfta till att  utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Viktiga ord och begrepp:

 • Vinter
 • Årstid
 • Månader
 • Solen 
 • Kyla
 • Snö
 • Vatten 
 • Is
 • Djur
 • Anpassa 
 • Föda
 • Boplats
 • Päls
 • Flyttfåglar

Såhär kommer vi bland annat att arbeta:

 • Läsa faktatexter 
 • Filmer
 • Undersökningar
 • Diskussioner 
 • Skriva texter
 • Bildskapande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1