👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utelek i vintermiljö åk 4-5

Skapad 2021-01-31 23:14 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under några lektioner att vara ute i snön. Vi kommer prata om vad man ska har för kläder, säkerhet i och med olika aktiviteter i vintermiljö så som pulka och skridskor!

Innehåll

Aktiviteter som kan bli aktuella:

- Lekar

- Pulkaåkning

- Skridskor

- Skidor

 

Syfte:

- Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter 

 

Centralt innehåll:

 - Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

- Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

Kunskapskrav:

- Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden

- Förebyggande av skador, till exempel genom att ha hjälm på sig. 

Matriser

Idh
Genomföra olika aktiviteter i vintermiljö

Öva mera - når ej målen
Du deltar inte alls under lektionerna i vintermiljö. Du använder inte hjälm, knuffas i backen, går upp mitt i backen och riskerar därmed din och andras säkerhet.
Godkänd
Du försöker att följa de säkerhetsregler som vi har gått igenom. Du deltar och försöker i nästan alla aktiviteter.
Mer än godkända kunskaper.
Du följer de säkerhetsregler som vi har gått igenom och du påminner även dina kompisar ibland. Du deltar aktivt och gör ditt bästa under alla aktiviteter.
Mer än godkända kunskaper.
Du följer alltid de säkerhetsregler som vi har gått igenom och du påminner även dina kompisar vilket skapar en tryggare aktivitet för alla. Du deltar, gör ditt bästa och höjer upplevelsen (gör aktiviteten roligare) för dina kamrater.
Säkerhet
Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Förebyggande av skador, till exempel genom att ha hjälm
  • Idh  4-6
  • Idh  E 6
Du använder inte hjälm, knuffas i backen, går upp mitt i backen och riskerar därmed din och andras säkerhet.
Du försöker att följa de säkerhetsregler som vi har gått igenom.
Du följer de säkerhetsregler som vi har gått igenom och du påminner även dina kompisar ibland.
Du följer alltid de säkerhetsregler som vi har gått igenom och du påminner även dina kompisar vilket skapar en tryggare aktivitet för alla.
Deltagande
Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Olika lekar, spel och idrotter, utomhus.
  • Idh  4-6
  • Idh  4-6
  • Idh  E 6
  • Idh  E 6
Du deltar inte alls under lektionerna i vintermiljö.
Du deltar och försöker i nästan alla aktiviteter.
Du deltar aktivt och gör ditt bästa under alla aktiviteter.
Du deltar, gör ditt bästa och höjer upplevelsen (gör aktiviteten roligare) för dina kamrater.