👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror! V.5

Skapad 2021-01-31 22:46 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för siffror, vi kommer därför att börja arbeta med siffror och antalsuppfattning på ett lekfullt sätt!

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

  - Siffrornas innebörd. 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 - Antalsuppfattning samt känna igen olika siffror.  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi kommer att börja med att gå igenom alla siffror och vad de innebär i antal tillsammans. Sedan kommer vi att leka ”Hur mycket är klockan farbror Lejon?” Där den som är lejon får berätta eller visa upp ett kort med en siffra på. Siffran visar hur många steg de som frågar får ta tills att Lejonet utbrister ”Lunchdax!” Då gäller det att springa snabbt över till andra sidan innan Lejonet äter upp en. 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

- Vad är en siffra?

- Vad betyder den?

- Har ni lekt "Hur mycket är klockan farbror Lejon?"

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

- Vad heter den här siffran?

- Hur många steg ska vi ta då?

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

- Vad betydde siffrorna?

- Vad hette de?

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18