👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V5 Chapitre 6Une visite à planète sauvage page 50-57

Skapad 2021-02-01 00:22 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Moderna språk - språkval
Får du besöka en djurpark Får du lära dig beskriva några djur Får du träna mera direkt och indirekt objekt Får du lära dig att bilda passé composé av reflexiva verb Bric à brac : le gorille des montagnes et lours polaire Le destin de Marie E : le cadeau de la guerre

Innehåll

V5

Lundi/ Måndag

08:10-09:10

Lektion 1

Expression écrite selon le chapitre/  skriftligt uttryck enligt kapitel

"Les animaux"

 

Mercredi/Onsdag

08:10-09:10

Lektion2

Vocabulaire et grammaire/Ordförråd och grammatik

1-Enfermé,-e: instängd, 2-klaxoner:tuta        3-panne: motorstopp,4-fonctionner: fungera 5-échange:utbyte, 6-capturer:fånga, 8-contribuer:bidra, 9-en voie de disparition:utrotningshotad 10sauver:rädda, 11-grâce à: tack vare,12-quotidien:daglig,13-nettoyer:rengöra 14-nourrir:mäta 15-surveiller:övervaka ,16-caresser:klappa, smeka, 16-s’adapter:anpassa sig

Grammaire

Conjugue les verbes suivants s’en aller  et se lever

A-1-s'en aller, 2- se lever

 

Vendredi/Fredag

10:35-11:35

Lektion 3

Bric à brac

” Les animaux en voie de disparition  page 54 -55

Exercices/Övningar

Page 89,n:2

Page 90,n:3

Page91,n:4

 

Page 93,n:8