Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältegrupp V.5

Skapad 2021-02-01 05:25 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Sammansatta ord. Barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för att ord kan vara sammansatta av flera ord, få en känsla för ord och ords uppbyggnad och utveckla större ordförståelse och språkförståelse.

Innehåll

210203

Ansvariga: Karin och Jenny

Grupp: Barn födda-15

Aktivitet:

Upprop med rim

Läsa ur ”Barnens bok”

Tema: Sammansatta ord

* Öva på att klappa stavelser till sitt och kompisarnas namn

* Sätra ihop ord från givet ord tex sand+ låda = sandlåda

* Sätta ihop två ord

* Sätta i hop ord utifrån bilder

*Arbetsbok sid 17.

Rörelselek: Dans stopp med kroppsdelar.

Fria lekaktiviteter innan avslutning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: