Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Dunderkalaset - Kapitel 1:3

Skapad 2021-02-01 07:16 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
kapitel 1:3 av Dunderkalaset.

Innehåll

Planering av Dunderkalaset - Kapitel 1:3

Detta är en planering inför vår tredje träff med femårsgruppen och arbetet med  arbetsmaterialet Dunderkalaset. Under denna aktivitet är det dags att genomföra det andra uppdraget som jätten Jalle och älvan Tindra nu har gett oss.

 

Förberedelser: De förberedelser som genomförts innan denna aktivitet är att ha läst igenom materialet noggrant. Kopierat och skrivit ut det material som är nödvändigt för att genomföra aktiviteten. Återigen har vi fått ett brev skickat till oss från Jalle och Tindra. Precis som förre veckan kommer vi att använda oss av ett alfabet som hjälpmedel vid arbetet med att texta och skriva på egen hand och tillsammans med kamrater.

 

Syfte:

- Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler (bokstäver)

- uttrycka sig via bild och text

- Använda digitala verktyg

 

Material:

Materialet kommer att bestå av diverse material av den skapande karaktären. Pennor, papper, kartong, målarfärg m.m. Vi kommer även att använda oss av ett utskrivet alfabet för att förtydliga och synliggöra alfabetet, både stora och små bokstäver. Vi kommer även att använda oss av en stor whiteboard för att kunna skriva ut bokstäver och ord för att göra det tydligt för alla. Vi kommer även att använda oss av digitala verktyg (Ipad) för att kunna synliggöra bokstäver och ord men även för att kunna träna på att skriva på den.

 

Dokumentation: 

Dokumentationen kommer att ske via främst stillbilder tagna av oss pedagoger samt det skapande material vilket vi tillsammans tillverkar. Genom det skapande materialet kommer vi att kunna synliggöra olika typer av utveckling under dunderkalasets gång. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: