Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta processplanering Tuvan

Skapad 2021-02-01 08:11 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Skapa intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier. Samt skapa nyfikenhet för skriftspråk och symboler.

Innehåll

 

Undervisningsplanering 

 

 

 • Vad ska läras ut? Vi vill skapa en nyfikenhet och ett intresse för ord och skriftspråk. 

 • Varför? För att stimulera och öka ordförrådet.

 • Hur ska undervisningen genomföras? I våra vardagliga rutiner använder vi oss av namnordbilder (barnens namn) som finns på tex samlingen, blöjlådan, stolen, hallen och barnen har eget samlings material att leka med. Under våren har vi ett bok projekt då ett barn per vecka tar med en bok hemifrån som vi läser och samtalar om. Vi ska även använda oss av Ugglo som är ett digitalt bibliotek. Sång och ramsor är en daglig aktivitet.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Via lärplattan och barnens egna kommentarer och reflektioner.

 • Vad är målet med undervisningen? Se läroplansmål nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: