Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Faktatext

Skapad 2021-02-01 07:55 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta moment ska vi under några veckor arbeta med faktatexter. Vi kommer skriva gemensamt samt individuellt.

Innehåll

Vi arbetar gemensamt med att läsa och skriva om Astrid Lindgren. 

Vi arbetar med olika uppgifter för att förstå faktatextens struktur och innehåll samt språk. 

Vi arbetar med att planera inför vårt skrivande.

Vi arbetar med att söka fakta på ett källkritiskt sätt. 

Vi arbetar med att skriva faktatexter och bearbeta dessa. 

Vi arbetar med att ge och ta emot respons på faktatexter. 

Vi sammanställer och utvärderar vårt arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Faktatext åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Du väljer ut och sammanställer information som är relevant.
Du väljer ut och sammanställer information som är relevant.
Du beskriver och förklarar enkelt.
Du beskriver och förklarar utvecklat.
Du har ibland med värderande ord.
Du skiljer på fakta och åsikt.
Du har med någon av de delar som är typiska för en faktatext, ex. inledning, underrubriker, bild och bildtext.
Du har med några av de delar som är typiska för en faktatext, ex. inledning, underrubriker, bild och bildtext.
Du glömmer att redovisa dina källor eller har med källor som ej är pålitliga/har ej reflekterat kring för- och nackdelar med dessa, ex Wikipedia.
Du redovisar dina källor och visar genom valet av källor att du tänkt källkritiskt på något sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Texten har rubriker som passar till det texten handlar om.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften med ämnesspecifika ord.
Du börjar ofta meningar med samma ord.
Du börjar dina meningar med olika ord.
Skrivregler
Du missar ibland stor/liten bokstav och punkt.
Du missar sällan stor/liten bokstav och punkt.
Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: