👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden formar och formas

Skapad 2021-02-01 08:00 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Geografi
Jordytans form varierar. På vissa platser är det höga berg, på andra är det stora slätter. Vilken form jordytan har beror både på krafter i jordens inre och på yttre krafter. De inre krafterna veckar ibland jordskorpan så att det blir djup­havs­gravar eller bergskedjor. De yttre krafterna nöter och slipar ner ojämnheter i jordskorpan.

Innehåll

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 

redogöra för jordklotets uppbyggnad och jordytans struktur med fokus på kontinentaldriften och gränser mellan plattor.

ge exempel på yttre och inre krafter och förklara hur de samverkar i bergarternas kretslopp.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 

Bedömning: 

läxförhör, skrivuppgifter och prov. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

v.5 - v. 10.

 

Begreppslista:

Pangea : en stor kontinent som fanns för 180 miljoner år sedan

jordskorpa: Jordskorpan är det yttersta lagret på jorden. Den är mellan 5‒15 km tjock på havsbotten och mellan 35‒50  km tjock på land.

litosfäriska plattor: jordskorpan och det översta lagret av jordmanteln (litosfären) är indelat i 7 stora och 10 mindre plattor som vilar på en mer flytande del av jordmanteln

vulkanutbrott: vulkanutbrott är när smälta bergarter, magma, pressas ut genom jordytan på ett explosionsartat eller lugnt vis

jordbävning: en rörelse i jordskorpan som gör att marken rör sig i vågor

epicentrum: epicentrum är en punkt på markytan som ligger rakt ovanför ett jordskalv i jordskorpan

seismiska vågor:se när marken förändras och rör sig i vågor på grund av jordskalv eller sprängningar

Richterskalan: en skala som mäter jordbävningars styrka

neddykningszon: en zon i jordskorpan vid gränsen mellan två litosfäriska plattor där en av plattorna åker ner under den andra

spridningszon: en zon där de litosfäriska plattorna rör sig från varandra

magma: smälta bergarter i jordskorpan

lava: smälta bergarter ovanför jordytan

https://gleerupsportal.se/laromedel/geografi-4-6/article/09d9c060-7ce8-40be-82c3-d2468471cffb

 

Centrallt innehåll: 

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
    Ge  E 6
  • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
    Ge  E 6
  • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Ge  E 6

Matriser

Ge
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..