Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2021-02-01 08:07 i Boda skola Rättvik
Grundskola 3 – 5 Samhällskunskap Svenska SO (år 1-3) Matematik
Vad är ekonomi, ränta, pengar, konjunktur, avgifter och en hel del mer? Vad händer med våra pengar när vi arbetar? Hur får vi pengar när vi inte arbetar? Varför har ekonomi en stor betydelse för hur barn i hela världen lever?

Innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån en serie som heter 'Här kommer kungen' för att skapa förståelse för grundläggande begrepp i ekonomi.

Åk 4/5 kommer även att arbeta med material från Konsumentverket där de får tillfälle att fördjupa sig i situationer som har med ekonomi, hälsa och smarta klimatval att göra. Ni kommer få tillfälle att diskutera och dokumentera vad vi behöver, vad vill vi ha, vad kostar saker, har vi råd.

Du kommer att lära dig vad de här orden betyder:

 • pengar
 • ränta
 • konjunktur
 • skatt
 • inflation
 • pris
 • valuta
 • lön
 • budget

Vidare kommer vi att diskutera de olika ekonomiska villkoren för barn i hela världen och några orsaker och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Du kommer att titta på programserien 'Här kommer kungen' och göra tillhörande uppgifter. 

Det här ska ni kunna:

 • Att på ett enkelt sätt förklara orden ovan.
 • Förra ett enkelt resonemang vad som påverkar vår ekonomi
 • Förklara på ett enkelt sätt hur det kommer sig att barn i världen har så skilda möjligheter att leva ett gott liv
 • Göra en enkel budget

 

Du kommer att bli bedömd på:

 • Hur aktiv du är på lektionerna
 • Om du kan förklara begreppen
 • Föra en enkel diskussion med förklaringar varför det är olika för olika människor i världen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: