Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, Enhörningsgruppen, Matematik och teknik, VT-21

Skapad 2021-02-01 08:31 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
Förskola
Vi vill utmana barnen och få dem att använda teknik samt matematik med den kunskap barnen kan men vi vill även uppmana att utmana sig på ett sätt som de annars inte gör inom teknik och matematik.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Många av barnen är intresserade av att bygga med olika material och detta vill vi ta tillvara på och vidareutveckla. Under höstterminen visade barnen intresse för bokstäver och olika former, detta kommer vi att vidareutveckla med olika material. Vi kommer också i vårt arbete försöka få in mer digital teknik som ett komplement till vårt andra arbete.  Vi kommer att använda oss av barnkonventionen och kompisböckerna. Materialet bygger på barnkonventionen, i vårt arbete i grupperna.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva och arbeta med olika tekniker både på ett analogt och digitalt plan. Vill också att barnen får arbeta med den digitala tekniken på ett annat sätt än de gör hemma.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • intresserar sig för och ställer frågor om olika byggtekniker samt matematik
 • utmanar sig när de använder sig av vårt byggmaterial och kanske upptäcker och vågar prova på nya byggmaterial.
 • använder sig av den digitala tekniken på vår avdelning på nya sätt.

Metod Vi kommer att se till barnens intresse och önskemål genom att plocka upp det när vi planerar våra olika aktiviteter. Vi vill introducera lite nya byggmaterial och försöka vidareutveckla det material och de tekniker som barnen använder sig av idag. Genom att plocka in olika digitala hjälpmedel i vårt arbete vill vi utmana barnen och få dem att upptäcka nya sätt att använda digital teknik.

Förutsättningar - Vi kommer att arbeta med detta under vårterminen främst på vår grupptid på torsdagar inomhus/utomhus. Barnen i gruppen är i åldrarna 4 till 5 år. Ansvarig för gruppen är Jessica.

Dokumentation - Barnens tankar och reflektioner som vi sedan plockar upp och arbetar vidare med i barngruppen. Vi använder oss av Ipad och foton sätts upp på vår dokumentationsvägg.

Förberedelser - Olika byggmaterial och digitala hjälpmedel så som iPad, webbägg, smartboard, olika målartekniker, experiment, räknesagor, teknikuppdrag m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: