👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyrens Värdegrund

Skapad 2021-02-01 09:11 i Förskolan Skutan Mönsterås kommun
Värdegrund
Förskola
Vi arbetar aktivt tillsammans med vår värdegrund med hjälp av vårt tema Kungaskogen... Hur kan man vara en bra kompis, hur kan man lösa konflikter som uppstår. Alla är vi olika, alla är lika mycket värda.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

 En barngrupp på 20 barn i åldern 4-5 år. Vi har valt att arbeta med kungaskogen, där man får in allt som t ex trygghet, empati, känslor mm. 

 

 

Vart ska vi?

  Vi vill utveckla varje barns sociala färdigheter så som:

* Omtanke/ Empati om andra, genom att påminna hur man är som en bra kompis. Att respektera varandra samt varandras åsikter.

* Vi vill att  barnen ska  våga säga ifrån och lösa den ev konflikten själva (vi som pedagoger är lyhörda och uppmärksammad över hur "svår" konflikt det kan vara, och hjälper till OM det skulle behövas.

 


Hur gör vi?

Vi påminner barnen att själva försöka lösa den ev konflikten.

Vi kommer att använda oss av litteratur om Kungaskogen, som handlar om värdegrunden.

Vi kommer att jobba med bland annat rollspel/teater och lekar, uppdragskort, skapande

 

Hur blev det?

 

 

Vilka förmågor och vilken förståelse har barnen utvecklat i riktning mot målet?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18