👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-01 09:17 i Trollåsens förskola Östersund
Förskola
Under februari- och marsmånad fokuserar vi lite extra på matematik.

Innehåll

Nuläge

Under februari- och marsmånad fokuserar vi lite extra på matematik.

Mål & syfte

Målet med det är att skapa intresse och nyfikenhet på matematik. Få förståelse för hur enklare spel fungerar samt bekanta sig med olika lägesord, former, antal, mönster, tidsbegrepp m.m.

Genomförande 

Vi tar hjälp av Kungaskogen, olika spel, lekar och aktiviteter.

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning utifrån aktiviteter och dokumentationer.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18