Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur

Skapad 2021-02-01 09:13 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt ska få ta del av och undersöka vår natur och miljö.

Innehåll

Vi kommer under terminen att gå på små utflykter från gården. Vi kommer bland annat besöka skolgårdens nya lekplats och skolskogen men vi kommer främsta att gå till skogen vid slingan för att komma närmare skog och natur. Gruppen har ett behov av att undersöka och uppleva saker tillsammans för att få gruppkänsla och små utflykter bjuder på stora möjligheter att undersöka nya saker, samt att uppleva vår närmiljö på Granberg. Vad finns det mer att upptäcka? 

Genom att göra små utflykter både till andra lekparker men också till skogen leder till att barnen på ett naturligt och lekfullt sätt får träna upp sin motorik och rörlighet. Vi vill även få in hållbar utveckling i vårt arbete.

Syfte

Barnen kommer på ett naturligt och lekfullt vis bygga upp en bra gruppkänsla, undersöka vår närmiljö, träna motorik, få uppleva årstidsväxlingar i naturen och få första förståelsen för hur viktigt det är att värna om vår miljö. Vi i förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse och en förståelse för djur, natur och miljö.

 

Metod

Vi kommer tillsammans med barnen göra små utflykter i vår närmiljö där vi bland annat kommer besöka skolgårdens nya lekplats och våra närliggande skogsområden. Tillsammans upptäcker vi vad som händer i naturen och på gården utifrån barnens egna nivå. Längre fram kommer vi även samla in material till pyssel, låna böcker som handlar om djur, natur och miljö. Samt att sjunga sånger och ramsor om djuren på våra samlingar.

Vi kommer att läsa boken Greta återvinner och tillsammans med barnen skapa digitala filmer, skräpplockardag och sortera skräp för att sedan besöka återvinningsstationen. Vi kommer även i detta arbetet att använda skräpmonsterna.

 

Dokumentation

Vi kommer under våra besök i skogen och arbete inne på avdelningen dokumentera med hjälp av bilder och text. Som senare kommer sammanställas i en lärlogg för varje barn.

 

Utvärdering

I slutet av terminen/temaarbete kommer vi att utvärdera vårt arbete med Natur och miljö.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: