Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2021-02-01 09:17 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Under vårterminen kommer vi att arbeta med värdegrundsarbete och detta kommer vi att göra tillsammans med Kanin och Igelkott.

Innehåll

Under vår terminen kommer vi att arbeta med kompisböckerna - kanin och igelkott, för att bygga upp en trygg och sammanhållen barngrupp som vi kan utvecklas och lära oss många nya och spännande saker tillsammans.

Detta kommer vi göra med hjälp av bland annat arbetsmaterialet kompisböckerna om kanin och igelkott som belyser många ämnen inom normer och värden.

 

Syfte: 

Syftet med detta arbete är att bygga en trygg och sammanhållen barngrupp och väcka barnens intresse och förståelse för att vi alla är olika och hur värdefullt det är och hur mycket vi kan lära av varandra, 

 

Metod:

Vi kommer att använda oss av arbetsmaterialet 10 kompisböcker med Kanin och Igelkott och deras olika övningar samt att vi i vårt dagliga arbete och rutiner med barnen kommer belysa och diskutera tillsammans med barnen om hur vi ska vara mot varandra.

 

Dokumentation:

Vi kommer under arbetets gång att dokumentera med bilder och text. Detta kommer senare sammanställas till en lärlogg som tilldelas alla barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: