👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för 9C och 9E- Språkhistoria

Skapad 2021-02-01 09:21 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ord, ord, ord. Var kommer alla ord ifrån egentligen? Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar. Språket är levande och ändras hela tiden. Portal s. 228.

Innehåll

Språkhistoria                                                                              

När: VT 2021, v. 5 - 9

Arbetsområdets innehåll

Du ska få läsa om hur det svenska språket sett ut genom tiderna, hur vi bildar nya ord, varifrån vi får och har fått våra ord samt hur vi använder ord för att bilda meningar. Du kommer även få jämföra det svenska språket med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Studiematerial

 • Portal, svenska 7 - 9, s. 228 - 261 (finns även på Inläsningstjänst så man kan lyssna)
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • Filmer från blanda annat Youtube och SVT.

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Enskilt arbete

Bedömning

 • Löpande (muntligt och skriftligt) under arbetets gång 

                                                               Lycka till!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - Språkhistoria

E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
C
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
A
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.