Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2021-02-01 09:22 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Hur hamnar regnet i molnen egentligen? Förresten, vad är moln för något? Väger luft något? Hur renar man vatten? Genom att ställa hypoteser, utföra experiment och ta reda på fakta lär jag mig mer om både luft och vatten.

Innehåll

Syfte:

Vi ska på ett undersökande sätt lära oss om vattnets olika former och luftens egenskaper. 

 

 

Konkretiserande mål:

Du ska...

... kunna ge exempel på egenskaper hos vatten med hjälp av expertord

... kunna förklara vattnets kretslopp på ett enkelt sätt med hjälp av expertord

... kunna berätta några fakta om luft

... kunna utföra enkla undersökningar som handlar om luft och vatten

... kunna dokumentera dina undersökningar om luft och vatten på olika sätt

 

Expertord

- fast

- flytande

- gas

- molekyl

- atom

- avdunstning

- kokning

- kondensering

- smältning

- lösning

- blandning

- nederbörd

- kretslopp

- fotosyntes

- lösning

- blandning

 

Vad ska bedömas? Hur ska det bedömas?

Vi bedömer hur du...

...i diskussion med andra använder expertord när du berättar om vattnets och luftens olika egenskaper

...utför enkla undersökningar med vatten och luft tillsammans i grupp

...dokumenterar dina undersökningar på olika sätt

...förklarar vattnets kretslopp på ett enkelt sätt med hjälp av expertord

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: