Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och Mönster

Skapad 2021-02-01 09:22 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Algebra handlar om att räkna med bokstäver - eller obekanta som vi hellre kallar dem i detta sammanhang. Vitsen är att man på detta sätt kan generalisera och visa hur man ska tänka utan att ge en massa sifferexempel. Vi använder ofta algebra då vi beskriver geometriska fenomen: att arean av en rektangel kan beräknas som bas gånger höjd, skriver vi som A = b x h, för att bara ta ett exempel. Även då vi studerar grafer (linjer och kurvor i diagram) har vi stor nytta av vår algebra.

Innehåll

1. Målet

Du kommer att kunna:

tolka, förenkla och skriva uttryck

lösa enkla ekvationer

använda och beskriva mönster

använda strategier vid problemlösning

2. Detta ska vi arbeta med

Olika algebra och mönster i både grupp och enskilt.

Arbeta med problemlösningar, allmänna uppgifter och träna inför prov.

3. Det här bedömer vi:

Jag bedömer varje lektionstillfällen och matteprov

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 6. Algebra och mönster

E
C
A
Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem . Du diskuterar på att enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på att utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem . Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett bra sätt.Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett mycket bra sätt.Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur anda har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur anda har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur anda har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: