Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 5

Skapad 2021-02-01 09:39 i Ruth Drottninghög RUTH förskolor
Förskola
Planering v 5

Innehåll

Planering vecka 5 

Februari 

År 2021

 

 

Måndag

 

Planering 

kompisdag 

 

hur/genomförande 

kanin och igelkotten två kompisar. en kompis lek som utgår från barnens intresse. Kanin och igelkott frågar barnen. Jobba med en känsla i taget. jobba med detta i genom hela dagen och genom samtal i samlingar, sagostunder. 

 

hur ska en bra kompis vara

Hjälpa barn att sätta gränser, lösa konflikter under lekar

Kompissånger 

samtal med barn när det händer något

hjälpa barnen att kunna säga ifrån om något känns fel  

rätt att säga ja/nej/stopp  

utvärdera arbete tillsammans med barnen

 

Syfte/ varför

samsyn för varandra.  Alla är olika men ändå lika. Man lär sig av varandras olikheter. Erbjuda barnen möjligheter att försöka hantera meningsskiljaktigheter och konflikter mellan kamrater. Kunna säga ifrån om något känns fel, sätta gränser. Säga stopp. Arbeta med olika känslor och känslokort. 

 

Mål

Respekt, utveckling, Trivsel, Harmoni

genom att lära barnen respekt för olika.
Utveckla barnen skapas trivsel som i sin tur ger harmoni. 

implementera en positiv framtid på ett demokratiskt sätt. 

 

Tisdag

 

Planering Monarki 

 

Lätt  fakta om vår kung och drottning.

Vad heter dem? Vem är dem. Sedan fråga barnen vad dem heter. Repetion. 


hur/genomförande

Visa bilder På kung o drottning för barnen. Gör en krona och tiara eller Slott. 

Ta foto med barnen när de skapar tillsammans och dokumentera. följa upp genom  att visa bilderna vi tar tillsammans. Låt barnens reflektioner komma fram. 


Syfte

 

Öka barnens kunskaper om kunga familjen. Utveckla barnens skapar förmåga. 

 

Mål

Barnen ska lära sig om vår kung och vår drottning. 

 

Onsdag

 

Planering

färg och form


Hur mycket kan barnen om våra färger och former? Genomgång om våra former och färger.

sortering. 

 

Hur/Genomförande

Färg och form i vardagssituationerna

Matsituationen/samling och under hela dagen

  • Prata om olika former på tex tallrik, mjölkpaket.
  • Prata om färgerna på det man äter.
  • Prata om saker man ser i rummet, färger och former.

 

 

Syfte 

Väcka barns nyfikenhet.

 

Mål

Barnen ska kunna de grundläggande formerna

 

Torsdag

 

planering

Fysisk aktivitet i naturen. 

Leta efter föremål i naturen. Pedagog visar ett material från naturen.

Och ett barn ska hitta ett likadant sedan. Samtala om detta. 

Barns reflektioner. 

Hur/genomförande 
utforska vidare om naturen genom att dokumentera med barnen och följa upp genom bilderna vi tar tillsammans med barnen. 

 

Syfte/varför 

Ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika natur material hållbar utveckling samt hälsa och rörelse. Barnen får tillfälle att använda iPad. 

 

Mål

 

Barnen ska kunna lite om naturens  skiftningar och vad naturens matrial heter. 

 

Fredag

 

Planering

Gemensam utflykt Alla går ut. 

 

 

Syfte/varför 

träna samarbete, känna sig trygg. 

 

Mål 

främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Rätt till lek. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: