Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anki Fokusområde 3 Matematik 2021

Skapad 2021-02-01 09:44 i MÖLNLYCKE FAMILJEDAGHEM Härryda
Förskola
Anki Fokusområde 3 Matematik 2021

Innehåll

Matematik

 

Jag har sett ett intresse för räkning, sortering och former och kommer att utmana barnens olika matematiska förmågor vidare. 

 

Matematik används i vardagen, i lek och i andra aktiviteter. Mina kunskaper om matematik framhålls som avgörande för att utforma en undervisning med matematiskt innehåll som på olika sätt kan inspirera barnen. Det handlar då om att skapa lärandetillfällen som ger utrymme till reflektion och samtal, att rikta barns uppmärksamhet mot olika matematiska begrepp och problem, skapa situationer som bidrar till logiskt tänkande, kommunicerande och resonerande samt att barn på olika sätt kan använda sig av matematik i vardagen.

Stategier/insatser?

• Räkning mellan 1-10

• Lägesbegrepp

• Benämna olika former i samtalen

• Sortera färger och saker

• Sång/ramsor, spela spel

• Använda kroppen som verktyg för att få in matematiken. 

        
 Mitt mål/Syfte


Att på ett lustfyllt sätt väcka nyfikenhet för matematiska begrepp.  Att möta och fånga upp barnens intresse för matematik.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: