Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsvila

Skapad 2021-02-01 09:58 i Solskenet Örebro
Förskola
Vi samlar ihop våra blivande förskoleklass barn och läser kapitelböcker för dom.

Innehåll

På vårterminen startar vi en egen läsvila för våra blivande förskoleklassbarn. 

 Vi kommer att läsa lite svårare kapitelböcker för våra blivande 6-åringar. Istället för den tidigare vilan samlar vi ihop både Månen och Stjärnans stora barn i ett rum och läser för dom. 

Vår tanke med att samla ihop dom större barnen är för att förbereda dom lite inför skolstarten. Genom denna vila vill vi öka deras språkförståelse, förmåga att diskutera med varandra, lyssna på varandra,  framföra sina egna tankar, kunna återberätta den läsa texten samt utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. 

Pedagogerna från bägge avdelningarna turas om och läser en bok var åt gången. 

Denna läsvila kommer ske efter lunch tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: