Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering Almunge VT-21

Skapad 2021-02-01 10:03 i Almunge förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi vill väcka en nyfikenhet för digitalisering och att det blir en naturlig del i vårt dagliga arbete i ett pedagogiskt sammanhang. Barnen får möta digitalisering under många delar av den dagliga verksamheten/utbildningen.

Innehåll

Syfte?

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (enligt LpFö18).

Vi vill att digitaliseringen ska bli en naturligt del av vår utbildning och undervisning. Vi vill väcka nyfikenhet och skapa ett intresse för barnen där de får möta digitalisering i ett genomtänkt, pedagogiskt sammanhang och att vi kan använda detta som ett hjälpmedel i olika situationer och i olika ämnen/projekt.  

Vi vill ge barnen en förståelse för att många saker runt omkring oss är programmerade och att det är vi som styr dessa. 

Vi använder oss av digitalisering i vår dagliga dokumentation. Både tillsammans med barnen, till viss del vårdnadshavarna och vissa delar endast för pedagogerna.  

 

Metod?

Vi använder oss ofta av digitalisering för att förstärka och förtydliga olika lärmiljöer. Vi projicerar motiv och filmer på väggar och skärmar för att skapa  t ex ett lugn eller ett intresse för nya och gamla miljöer. Vi väljer filmer och bilder som förstärker den undervisning (aktivitet eller projekt) vi befinner oss i. 

För att utveckla språket fokuserar vi på litteratur via projektor och appar. Vi använder oss av Polyglutt i undervisningen för att utveckla både det svenska språket och andra modersmål. Vi lyssnar på sagan på olika språk och jämför och pratar om vilka språk det är. Vi kan utveckla detta genom att lyssna och leta efter betydelsen av vissa ord, på olika språk, på t ex någon språkapp eller -spel. 

Vi söker upp olika pedagogiska program, oftast på UR eller böcker på Polyglutt, som har tema Normer och värden. Vi tittar på dessa, gärna flera gånger, och har sedan en reflektion/diskussion om vad dessa handlar om hur vi kan agera och tänka här på vår förskola.

Vi använder oss av olika spel och appar som gynnar barnens utveckling av de olika läroplansmålen för utveckling och lärande, som ex matematik, normer och värden och språk. Vi använder oss av t ex Skolplus där vi på ett positivt och lekfullt sätt introducerar Svenska och Matematik med hjälp av iPad eller dator. Barnen arbetar enskilt eller tillsammans med någon och arbetar helt efter sin förmåga, erfarenhet, nyfikenhet och kunskap. När barnen arbetar med iPad eller dator får de också prova på att skriva namn eller ord med hjälp av att använda tangentbordet. De utmanas efter sin förmåga och skriver efter en i förväg given lapp eller skriver efter att de ljudar ordet.

Vi arbetar med programmering på olika sätt t ex Blue Boot eller att programmera i olika spel/appar hur något ska röra sig. Vi är även nyfikna på att arbeta med att programmera och arbeta med t ex iMotion, iMovie.  

Vi använder oss av projektorn i sammanhang där barnen får möta rörelse och dans i olika former t ex rörelsesånger och -ramsor, Just dance. Vi lyssnar och tittar på musik som barnen ofta känner igen, som ett komplement till att sjunga på samlingar. Vi uppmuntrar barnen att röra sig till vissa givna rörelser (Just Dance) och kanske till slut programmera en egen dans.

Vi använder oss av digitalisering föra att utveckla den skapande verksamheten genom att söka inspiration för hur vi utvecklar vår kunskap att rita av olika motiv eller söka bilder på konstverk som man skapat av de material som vi arbetar med just nu.     

Vi använder oss av UNIKUM för att förenkla vårt systematiska kvalitets arbete gällande reflektion och dokumentation, både mellan vårdnadshavare och kollegor. 

Barnen har möjlighet att själva dokumentera och reflektera genom att använda lärplattor och projektor.      

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: