Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2A kap 4

Skapad 2021-02-01 10:10 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Syfte

Du ska lära dig:

 • Sambandet mellan addition och multiplikation.
 • Att skriva och räkna multiplikation
 • Räknesättet multiplikation
 • Att förstå tvåans multiplikationstabell
 • Att öva på multiplikationstabellen
 • Att skriva ut kr i en multiplikation
 • Att utnyttja och förstå kommutativa lagen vid multiplikation
 • Att förstå och öva tians multiplikationstabell
 • Att förstå och öva femmans multiplikationstabell
 • Prioriteringsregler i uppgifter som innehåller både multiplikation samt addition eller subtraktion.
 • ATT skriva multiplikationen

 

Centralt innehåll:

Att behärska räknesekvensen i olika steg uppåt och neråt
Att visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan upprepad addition och multiplikation 
Att använda och förstå begreppet kommutativa lagen
Att tillämpa kommutativa lagen.
Att tolka text med matematiskt innehåll
Att visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan de olika räknesätten
tex att upprepad addition är samma sak som multiplikation

 

 

 

Undervisning

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när vi löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker
 

 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2A kap 4

Jag behöver träna mer..
Jag kan en del...
Jag kan....
Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Utför beräkningar med multiplikation, huvudräkning.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Tolkar en bild och skriver ett matematiskt uttryck.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Visar sambanden mellan räknesätten addition och multiplikation.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Utför beräkningar med multiplikation, huvudräkning.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Använder begreppet prioriteringsregler och kan skriva vad de betyder.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Tillämpar prioriteringsregel.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Visar och använder kunskaper om olika informella symboler vid prealgebra.
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: