Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och debattartikel

Skapad 2021-02-01 10:17 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigare än någonsin att vara källkritisk! Vi kommer inleda vårterminens arbete med att granska, värdera och resonera kring olika källors trovärdighet. Ni kommer sedan att få lära er hur man skriver en debattartikel, t ex hur man refererar till källor i sin egen text. Avslutningsvis gör ni, muntligt eller skriftligt, ett källkritiskt resonemang utifrån debattartikelns källor.

Innehåll

Konkretisering av målen:

 • När du i grupp och enskilt granskar  och värderar källor visar du att du kan resonera om olika källors trovärdighet och relevans. 
 • När du skriver och bearbetar en debattartikel visar du att du  kan skriva olika typer av texter med anpassning till textens syfte och normer.

Undervisning:

 • Vi diskuterar och arbetar i par, grupper och enskilt kring olika källor och dess trovärdighet. 
 • Vi ser filmer kring källkritik och diskuterar hur man kan tänka källkritiskt. 
 • Vi går igenom källkritiska frågor att ställa för att avgöra en källas trovärdighet. 
 • Vi går igenom debattartikelns uppbyggnad, bl a hur man kan hänvisa till en källa i löpande text. 
 • Vi skriver debattartiklar individuellt. 
 • Vi bearbeatar debattartiklarna utifrån respons. 
 • Vi gör källkritiska resonemang muntligt eller skriftligt utifrån källorna som du har avänt till din debattartikel. 

Bedömning:

 • Din förmåga att resonera om källors trovärdighet och resonemang (matris).
 • Din förmåga att skriva en debattartikel med anpassning till texttypens syfte och normer (bedöms i kommentarer google classroom samt i kunskapskraven).
 • Din förmåga att bearbeta din text utifrån respons. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
Källkritik

Resonera om källans relevans (användbarhet) och trovärdighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Är källan relevant utifrån din frågeställning (vad du vill ha ut av källan)?
Dina åsikter kring källans användbarhet (utifrån frågeställning och behov) innehåller ett eller två perspektiv. Du beskriver t ex fördelar och /eller nackdelar med källan. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom språk och texttyp. Du konkretiserar till viss del dina påståenden med exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Värderingarna kan handla om både fördelar och nackdelar. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom t ex språk och texttyp. Du konkretiserar dina påståenden med förtydligande exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Din värdering innehåller även en jämförelse mellan olika källornas relevans. Värderingarna handlar om både fördelar och nackdelar, källans läsbarhet genom språk och texttyp. Dina exempel är väl förankrade i källan.
Vilka är de starka respektive svaga sidorna med källans trovärdighet?
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan källa.
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet och du ser olika perspektiv. Du jämför med andra källor. Du konkretiserar några av dina påståenden med förydligande exempel från källan (t ex citat).
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna som passar till typen av källa. I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl utvalda exempel (t ex citat).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: