Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2021-02-01 10:21 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer under några veckor prata om vad som händer i naturen på vintern.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer under några veckor prata om hur djur och växter klarar sig i naturen under vintern.

Ni kommer också att få specialisera er på antingen en växt eller ett djur, (som finns i Sverige) som är på väg att bli rödlistade arter eller redan är rödlistade.

Med dessa arter ska ni ta reda på intressant och relevant fakta och själv skriva en kort faktatext om detta. 

Eleverna ska i sina faktatexter hitta "bra" faktatexter som är lätta att förstå och som är sanningsenliga.

De ska också hitta fakta om sitt djur/växt där det klart står vilken uppgift den har i den biologiska mångfalden.

De ska ta reda på hur det ligger till med arten och vad som skulle kunna hända om arten dör ut. Samt hur vi människor kan se till att arten hålls vid liv.  

 

Eleverna kommer att bedömas utifrån:

Hur väl man kan hitta relevanta faktatexter.

Hur väl man kan ta sig an en naturvetenskaplig text och sålla bort fakta som man inte tycks behöva i sin egen text.

Hur väl man kan använda sig av egna ord i sin faktatext.

Hur väl  man beskriver hur mänskligheten kan ta sig an denna rödlistade art för fortsatt överlevnad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: