Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Hörförståelse "F som i sämst"

Skapad 2021-02-01 10:32 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Arbetsområde v. 4-10. Lyssna på Drama för ungas "F som i sämst" och träna på hörförståelsestrategier.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Hörförståelsestrategier: förutspå, koppling till text/erfarenheter/värld, inferenser, skapa inre bilder, begreppsförståelse

Hur ska vi arbeta?

 • Lyssna gemensamt på avsnitt.
 • Arbeta enskild i loggbok, par och gemensamt.

Vad ska du lära dig?

 • Använda lässtrategier. 
 • Sammanfatta olika texters innehåll med koppling till sammanhanget.
 • Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
 • Beskriva sin upplevelse av läsningen.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Ej relevant för arbetsområdet

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Inlämnande av loggbok på Teams. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsförståelse

Behöver utvecklas
E
C
A
Hörförståelse
Du behöver ofta fråga om hjälp när du ska svara på frågorna.
Du har ganska bra hörförståelse när du lyssnar på olika texter.
Du har bra hörförståelse när du lyssnar på olika texter.
Du har mycket bra hörförståelse när du lyssnar på olika texter.
Sammanfatta
Dina sammanfattningar innehåller inte textens viktigaste delar.
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning.
Motivera svar
Dina svar saknar motiveringar.
Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt genom att motivera ditt svar.
Du kommenterar innehållet på ett bra sätt genom att motivera ditt svar.
Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt genom att motivera ditt svar.
Koppling till text/erfarenheter/världen runt omkring
Du behöver be om hjälp för att förstå textens budskap.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Diskutera texter
Du svarar inte på vad du tänkte och tyckte när du läste.
Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skrivregler
Du inleder meningar med liten bokstav och dina meningar saknar punkt.
Du använder oftast stor bokstav och punkt. Det finns stavfel.
Du använder till största del stor bokstav och rätt skiljetecken. Orden är till största del rättstavade.
Du använder skiljetecken på korrekt sätt. Alla ord är rättstavade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: