Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel - lässtrategier

Skapad 2021-02-01 10:39 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser "Sixten" i grupper. Vi använder oss av 5 lässtrategier.

Innehåll

Mål för elev

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Du ska lära dig att använda dig av lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Genomförande

Vi har bokcirkel, där klassen är uppdelad i grupper, med fem elever i varje grupp. Alla grupper läser en och samma bok, "Sixten". Inför varje vecka läser ni ett x antal sidor samtidigt som ni i läxa/under lektionen använder er utav en lässtrategi. Veckan därpå har vi boksamtal med hjälp av lässtrategierna. Lässtrategierna går runt i gruppen. Alla fem i gruppen kommer att använda sig av alla lässtrategier. 

Lässtrategierna: Cowboy, spågumman, detektiven, reportern och konstnären

Redovisning

Ni använder er av ett protokoll. Där står vilka sidor ni har läst, vilken lässtrategi ni haft varje vecka, vad tar ni upp i er grupp och om ni har gjort det ni ska.

Elevinflytande

Skriftlig och muntlig utvärdering i början och i slutet av arbetet

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller läsning

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Läsa
Förmågan att läsa och använda sig av lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta
Förmågan att sammanfatta det du läst
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: