👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Tema vikingarna årskurs 4 VT-21

Skapad 2021-02-01 10:32 i Skulltorps skola F-5 Partille
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att lära oss mer om vikingatiden och de människorna som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100, nämligen vikingarna! Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om nu under vårterminen.

Innehåll

Historia/Vikingatiden

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar och tidsperioden för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken” alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat” eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcktsresande. Det och mycket mera ska du få chansen att lära dig mer om under vårterminen.

Elevgrupp

År 4

När

Vårterminen 2021

Syfte

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Mål/ Delmål

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig mer om:

 • Tidsperioden under forntiden
 • Att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • Människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • Städerna (Birka) betydelse under vikingatiden
 • Vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • Vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • Vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • Jur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas

Detta skall vi göra i skolan:

Eleverna kommer att få arbeta teoretiskt genom diskussioner, läsa och svara på frågor, se filmer, ta del av nya ord och begrepp och söka information från olika källor.

Avslutningsvis gör eleverna ett prov på Vikingatiden.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt och vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen.

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Du deltar aktivt i all aktivitet som ingår i temat kan du visa att du har kunskaper om detta ämne.

- Vi varierar arbetssätten och du då får möjlighet att på olika nivåer visa dina förmågor under temats gång såväl i enskilda sammanhang som i grupp.

- Genom ett avslutande prov utifrån Vikingatiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6