Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regattan 2020-21

Skapad 2021-02-01 10:35 i Regattan Mariestad
Förskola
Främjande och förebyggande åtgärder från Regattans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

Planerade främjande åtgärder på förskolan

 • Vara närvarande pedagoger för att stötta barnen i deras samspel med varandra.
 • Dela upp barngrupperna i mindre grupper under dagen för att skapa mindre sammanhang för barnen att vara i och färre relationer att förhålla sig till.
 • Lyfta fram vårt ledord respekt. Vi ska värna om varandra, vårt material och vår miljö inne och ute.

Planerade förebyggande åtgärder på förskolan

 • Organisera personaltätheten i förhållande till antal barn.
 • Vi fördelar oss i alla våra miljöer för att stötta lek och samspel, och på så sätt förebygga att kränkningar inte sker.
 • Åtgärda dörrarna för att förhindra insyn till toaletterna på varje hemvist.

Stödfrågor att använda en gång/månad:

 • Har vi använt oss av de främjande åtgärderna?
 • Om inte, vad behöver vi förändra?
 • Har vi använt oss av de förebyggande åtgärderna?
 • Om inte, vad behöver vi förändra?
 • Ser vi något annat område som vi behöver arbeta vidare med (i kommande planer)?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: