Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap V 3 - 4 2021

Skapad 2021-02-01 10:44 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi undersöker och tittar på vattnets olika former. Utforskar friktion

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod:

Förskolans namn:

Grupp:

Barnens ålder:

År och datum: 20210125

 

Vilket innehåll ska behandlas.

- Vattnets olika former. 

 

- Friktion.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Utforska och samtala om snö i olika former


- Friktion på kullen med olika material att åka på.

 
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Ställer hypoteser

- Vi tar in snö i damejeannen, barnen får uppskatta genom att rita streck hur mycket vatten de tror att snön blir när den smält.

Vi reflekterar över vad som händer.
Snö - vatten - ånga
koka / torkskåp

- Åker i backen med olika underlag, barnen får välja något att åka påHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- ”min egen dokumentation” 

Planeringen upprättad av:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: