Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler och lagar

Skapad 2021-02-01 10:44 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Regler & lagar

Innehåll

VAD VI SKA LÄSA OM

 • Varför vi har regler och lagar
 • Några olika lagar
 • Vad som händer om man bryter mot lagar
 • Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället
 • Hur en rättegång går till och vilka som medverkar i den

Under arbetsområdets gång ska ni visa att ni har lärt er detta.
Det gör ni genom uppgifter, diskussioner och ett avslutande prov torsdagen den 18/2. 

Instuderingsfrågor: 

Lagar och regler
s. 38 – 39:

1. Varför finns det regler och lagar?

2. Hur skulle det kunna bli om det inte fanns lagar och regler?

3. Skulle det vara bra utan regler ibland? Förklara när och varför.

Rätt och fel
s. 40 – 41:

1. Vem eller vilka är det som oftast lärt oss vad som är rätt och fel?

2. Samvete brukar vi kalla känslan för vad som är rätt och fel.
a) Hur kan det kännas att ha dåligt samvete?
b) Hur kan det kännas att ha gott samvete?

3. Vad var det Hugo hade gjort? Har han gjort fel och hur tycker du han ska göra nu?

Lagar
s. 42 - 43

1. Vad är egentligen lagar?

2. Förklara med egna ord vad orden betyder:
a) rättighet
b) skyldighet

3.
a) Vad menas med att ”stifta lagar”?
b) Vilka är det som stiftar lagarna i Sverige?
c) Vad heter boken där alla lagar står nedskrivna?

4. Vad menas med ”häleri”?

5. Vilket brott begår du om du tar en godis i affären?

6. Bryter du mot lagen om du behåller en telefon som du hittat på bussen?

7. Vad är skillnaden mellan misshandel och olaga hot?

8. Om du hjälper en person att göra något som bryter mot lagen, vad kallas det du gör då?

9. Vad är skillnaden mellan en grundlag och andra lagar?

10. Skriv en sak som står i våra grundlagar.

11. Numera är det förbjudet att aga barn i Sverige men det har tidigare varit tillåtet. Vad betyder ordet aga och i vilken del av lagboken står den?

 

Polisen
s. 46 – 47

1. Vilka uppgifter har polisen? Skriv två olika uppgifter de har.

2.
a) Hur gammal måste en person vara för att kunna dömas för ett brott i en domstol?
b) Vad händer om någon som är yngre begår ett brott?

3. På sida 47 kan du läsa om polisen Lena.
a) Vilken är Lenas allra vanligaste arbetsuppgift?
b) Vilken utrustning kan Lena ha när hon arbetar?

4. Gör en faktaruta och förklara vad som gäller för SOS 112.

 

När ett brott har begåtts
s. 48

    1.     Vad gör poliserna när de kommer till en brottsplats?

    2.     Måste man berätta för polisen om man har vittnat (sett) ett brott?

    3.     Vad händer när polisen griper en misstänkt?  

    4.     Vad innebär det att vara häktad?

Andra frågor vi kommer arbeta med:

·        Vilka är det som arbetar i en domstol? Vilka andra kan finnas med under en rättegång?

·        Vad har vi för straff i Sverige och hur skiljer det sig mot några andra länders straff?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: