Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik- och dansstund

Skapad 2021-02-01 10:46 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Fysisk rörelse till musik där dans, musik, rörelse och drama får ta plats i samspel.

Innehåll

Mål: Att barnen får sjunga och röra kroppen till musik i en dansstund. Dansstunden och musiken handlar om djur som barnen är intreserade av. I undervisningen får vi in både dans, musik, rörelse och drama. Vi kommer dansa till musiken, röra kroppen till musiken samt dramatisera olika djur till musiken.

Syfte: Detta kommer barnen att få göra fritt och efter egen förmåga för att bland annat träna på motorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning men även för att stärka barnens fantasi och inlevelseförmåga som i sin tur kan utveckla deras lekar. Genom att använda den kinestetisk-motoriska dimensionen av musikundervisning kopplas fysisk rörelse ihop med musik, detta är fokuset i undervisningen.

Metod: Barnen delas upp i mindre grupper för att göra det synligare vilka behov de har. Vi kommer göra undervisningen tillsammans för att inspirera varandra. Musiken och djuren vi sjunger/dansar om spelas flera gånger för att ge alla en chans att ta in vad vi gör och att sen delta.

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: