Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans i musikhistorien

Skapad 2021-02-01 10:58 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Musik
Dans genom musikhistorien

Innehåll

LÄXA TILL V 6

Ni ska välja en eller flera av danserna som visas på videon och göra den. Ni får gärna göra dansen hemma med era föräldrar eller någon vän. Ni visar sedan upp den dansen ni tränat på nästa vecka på lektionen. Videon kommer att rulla samtidigt så ni får stöd att titta på hur ni ska göra om ni glömmer stegen.

Här är länken till dansen:

https://www.youtube.com/watch?v=p-rSdt0aFuw&ab_channel=RicardoWalker

Matriser

Mu
Förmågor i musik

SÅNG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du sjunger sporadiskt med i gemensam sång
Du sjunger med i gemensam sång
Du visar, t ex genom kroppshållningen, att du sjunger med aktivt i sånger av olika karaktär och svårighetsgrad
Du visar särskild skicklighet i sång t ex genom att sjunga en egen stämma och engagemang genom att komma med egna sångförslag

SPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Melodiskt
Du kan spela en enkel melodi (ett fåtal toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan spela en melodi (ett flertal olika toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan med stabilitet spela en melodi på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Du kan med lätthet och stabilitet spela ett flertal olika melodier på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Rytmiskt
Du kan spela en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan hålla en puls, samt en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på trumset
Ackord
Du kan ta till dig instruktioner i ackordspel och försöker använda dig av dessa praktiskt
Du kan ackompanjera en melodi med två ackord.
Du kan ackompanjera en melodi med tre ackord, d.v.s. en ”kadens”. (Detta innebär större uttrycksmöjligheter)
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten

RÖRELSE & DANS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du deltar i dans och fri rörelse
Du kan röra dig rytmiskt till musik
Du visar kreativitet, t ex genom att komma på egna rörelser till musik eller danssagor
Du behärskar givna rörelsemönster, t ex bugg eller foxtrot och kan utveckla egna idéer

TEORI

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du känner till grundläggande musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp i samspel med andra
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer

MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du visar på olika sätt att du kan lyssna till musik
Du visar på olika sätt att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den
Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken
Du kan på olika sätt reflektera över musikens funktion och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhälle. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling

GEHÖR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll
Du kan avläsa en enkel notbild och även urskilja olika tempo och taktarter
Du kan höra och urskilja melodi och takt i en låt
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande

LJUDMILJÖ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du är medveten om hur ljud och musik kan påverka dig och hur du kan skydda din hörsel
Du omsätter i handling din medvetenhet om hur ljud och musik kan påverka dig, och hur du skyddar din hörsel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: