Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikproduktion 1

Skapad 2021-02-01 11:02 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

I musikproduktion 1 kommer du att få  kunskaper inom flertalet olika aspekter på musikproduktion. Vi kommer att jobba med ljudteknik både för inspelning och liveframträdanden. Vi kommer att lära oss grunder i inspelning och editering av både analoga och digitala ljud. Vi kommer även gå igenom har man på ett riktigt sätt ska sprida sin inspelade musik i förhållande till de regler och lagar som finns. Under kursen kommer vi också lära oss att planera och genomföra ett musikalisk produktions projekt tillsammans i en mindre grupp. 


Musikproduktion 1 kommer att läsas på samma schematid som musikproduktion 2.

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i kursen syftar till att du som elev ska kunna arbeta självständigt med musikproduktion i en mindre studiomiljö. Detta skulle kunna användas till exempel om du skulle vilja spela in en egen EP eller liknande för att kunna marknadsföra dig själv som artist. 

Tanken är även att du ska kunna sätta upp och styra en enklare ljudanläggning. 

Hur ska du lära dig det?

Dessa kunskaper kommer du att lära dig genom praktiska övningar, både enskilt och i mindre grupper. Arbetet kommer att ske både digitalt vid datorer och analogt bland annat vid konserter. 

Efter varje moment kommer en skriftlig utvärdering göras för att du själv ska reflektera över hur du ligger till. 

Vilket material kommer du använda?

Materialet kommer att till största del produceras av eleverna under lektionerna. Annat material sätts samman av undervisande läraren. 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och klingande.

 • Du uppvisar din förmåga till reflektion under utvärderingar i slutet av varje moment.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt svar på utvärderingarnaUtvalda kunskapskrav: (relaterat till E-nivå)

Eleven bearbetar såväl analoga som digitala signaler och hanterar teknik för det med tillfredsställande resultat. Eleven beskriver grundläggande egenskaper hos något medium som vanligen används för att sprida musik. Eleven kopplar ihop och styr en given enkel ljudteknik för scenbruk och utför en ljuddesign i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt någon inspelningsteknik, hanterar inspelningsutrustning i styrda situationer och drar enkla slutsatser om faktorer som påverkar det ljudtekniska resultatet.

Eleven redogör översiktligt för och använder något grundläggande begrepp för rumsakustik och ljudlära samt redogör översiktligt för rumsakustiska förutsättningar i någon känd musikmiljö.

Eleven planerar och genomför en musikproduktion i samarbete med andra, och resultatet är tillfredsställande. Eleven uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Eleven redogör översiktligt för upphovsrätt för konstnärliga verk och beskriver översiktligt någon viktig förutsättning för en säker arbetsmiljö vid musikproduktion.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.Centralt innehåll:

 • Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.

 • Medier för spridning av musikaliska produktioner.

 • Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.

 • Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.

 • Rumsakustik och ljudlära.

 • Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.

 • Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.

 • Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: