Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2021-02-01 11:07 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F Biologi
Vi kommer att läsa om livets utveckling, från 3,5 miljarder år sedan fram till den moderna människan. Vi fördjupar oss i Charles Darwin och hur han utvecklade sina teorier.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Begrepp:

blötdjur                          koralldjur

broskfisk                       kräldjur

cyanobakterie               leddjur

dinosaurie                    neandertalare

däggdjur                      nässeldjur

evolution                      svampdjur

fossil                            toffeldjur

fotosyntes                    urdjur

förmänniska                utdöd

groddjur                       utveckling

Homo sapiens

 

Du kommer få skriva 2 stycken faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Livets utveckling

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6   Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
källor och resonemang
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder ett par olika källor. Du kan föra enkla resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder ett par olika källor. Du kan föra utvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder flera olika källor. Du kan föra välutvecklade resonemang kring källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med relativ god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda dig av information du har i diskussioner eller för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Kunskaper
Du känner till fakta om livets utveckling, olika djurgrupper, vilka djur som tillhör dessa, likheter och skillnader m.m. Du använder begrepp som hör till området.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djur anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever och hur det påverkar djurets avkomma.
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever, hur avkomman blir och hur det påverkar framtida avkomma.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om fossilfynd, Lucy, skelettfynd, kol-14, Charles Darwin, Carl von Linné m.m.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt eller vetenskapsman och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter eller vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: