Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, meteorologi och luftens egenskaper vt-2021

Skapad 2021-02-01 11:14 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 Fysik Kemi
Vi läser väder, meteorologi och luftens egenskaper.

Innehåll

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • veta varför vi inte alltid har samma väder på vår jord,
 • kunna lite fakta om solen och hur den påverkar vårt klimat,
 • veta hur en termometer fungerar,
 • känner till växthuseffekten och hur den påverkar livet på jorden,
 • känner till hur vindar uppkommer,
 • ha kunskap om olika typer av nederbörd, t ex regn, snö och hagel,
 • veta hur en regnbåge uppkommer och hur den ser ut,
 • känna till hur åska och blixt bildas, och
 • kunna förstå en enkel väderprognos.
 • kunna beskriva lyftens egenskaper

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa och skriva korta faktatexter
 • Titta på film om klimatet
 • Diskutera olika väderfenomen
 • Mäta temperaturen
 • Göra en väderobservation
 • Undersökningar på luft

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • uttrycka tankar och frågor om olika väderfenomen,
 • beskriva och förklara hur olika väderfenomen uppstår och vad som orsakar dem,
 • beskriva och förklara luftens egenskaper och uppbyggnad
 • tänka efter/fundera/reflektera,
 • delta i diskussioner och samtal kring ämnet, och
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt och i bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Väder, meteorologi och luftens egenskaper

Bedömningsmatris

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Förmågan att förklara och använda begrepp/ämnesspecifika ord.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Insats krävs
Du behöver hjälp med att förklara och använda ämnesspecifika ord som t.ex. Väder, prognos, temperatur, högtryck, lågtryck, nederbörd, dimma, moln och lufttryck. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du kan förklara och använda några ämnesspecifika ord som t.ex. Väder, prognos, temperatur, högtryck, lågtryck, nederbörd, dimma, moln och lufttryck.
Du kan förklara och använda många ämnesspecifika ord som t.ex. Väder, prognos, temperatur, högtryck, lågtryck, nederbörd, dimma, moln och lufttryck.
Begrepp - luft
 • Ke  4-6
Insats krävs
Du kan berätta om hur luften är uppbyggd samt vilka egenskaper luften har.
Du kan berätta och ge exempel på hur luften är uppbyggd samt vilka egenskaper luften har.
Du kan detaljerat berätta om hur luften är uppbyggd samt vilka egenskaper luften har.
Begrepp - vatten
 • Ke  4-6
Insats krävs
Du kan berätta om hur vatten är uppbyggt samt vilka egenskaper vatten har.
Du kan berätta och ge exempel på hur vatten är uppbyggt samt vilka egenskaper vatten har.
Du kan detaljerat berätta om hur vatten är uppbyggt samt vilka egenskaper vatten har.
Begrepp - Isolering
Insats krävs
Du kan berätta om hur isolering fungerar.
Du kan berätta och ge exempel på hur isolering fungerar
Du kan detaljerat berätta om hur isolering fungerar.
Analysförmågan
Jämförelser
 • Fy  E 6
Insats krävs
Du kan med handledning göra enkla jämförelser. t.ex. likheter och skillnader när det gäller årstider/väderprognoser. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du kan göra enkla jämförelser. t.ex. likheter och skillnader när det gäller årstider/väderprognoser
Du kan göra utvecklade jämförelser. t.ex. likheter och skillnader när det gäller årstider/väderprognoser
Dokumentation
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Insats krävs
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: