Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam sång

Skapad 2021-02-01 11:22 i Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Grundskola 7 – 9 Musik
Gemensam sång

Innehåll

Gemensam sång  

Syfte 

Det här arbetsområdet kommer att utveckla din förmåga att sjunga i olika musikaliska former och genrer samt kommunicera egna musikaliska tankar och idéer. 

Det här kommer din undervisning att innehålla 

Musicerande och musikskapande: 

 • Sång i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck 

Musikens verktyg: 

 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga vokala uttryck i olika genrer. 

 

Så här kommer vi att arbeta 

Grupparbete i grupper om 6 där ni övar in en av följande fyra låtar tillsammans: 

 

 

 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss/relativt god/god mån rytm och tonhöjd. 
   

 • Eleven anpassar viss/relativt god/god mån sin stämma till helheten genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet. 
    

 • Dessutom sjunger i någon genre med delvis/relativt väl/väl fungerande teknik och i viss/relativt god/god mån passande karaktär.  
   

 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. 
   

 • Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande för hur det musikaliska arbetet kan utvecklas. 
   

 

Bedömning 

Bedömningen sker både formativt (löpande) och summativt vid redovisning. Detta kommuniceras med eleven under lektionstid.  

 

Gruppen redovisar sången (utantill) till en karaokebakgrund framför lärare och övriga elever. 

 

Utvärdering 

Eleverna utvärderar muntligt varandras redovisningar efter presentation genom att lyfta positiva synpunkter från redovisningen. 

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

Klimatet i klassrummet ska alltid vara positivt och stärkande, och detta förväntas extra mycket av er när vi arbetar med sång som kan upplevas känsligt för många. Vi lyfter och stöttar varandra, för då når vi bästa resultat!  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: