Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Elektricitet år 4 VT -21

Skapad 2021-02-01 11:31 i Högåsskolan Knivsta
Under ett par veckor kommer vi att arbeta med elektricitet genom teoretiska och praktiska övningar där vi ska genomföra laborationer och dokumentera dessa.
Grundskola 4 Fysik
Elektricitet

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar en nyfikenhet på och intresse för att utforska omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor (Lgr11, sid. 127).

Centralt innehåll

Arbetsområdet ELEKTRICITET tar upp följande moment:

 • statisk elektricitet
 • hur man kopplar en sluten krets
 • vad leder ström?
 • elektricitet i hemmet (hur sparar vi el?, glödlampa/lågenergilampa/LED....)
 • elsäkerhet
 • historik (mystiken, "elektricitets upptäckt", Edison...)
 • begrepp som elektron, spänning, volt, laddning, atomer....

Arbetssätt - hur konkretiserar jag i undervisningen

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Muntliga genomgångar
 • Laborationer i par- och grupper
 • TItta på film
 • Gemensamma diskussioner

Detta kommer att bedömas

Bedömningen på arbetsområdet kommer att ske löpande under undervisningstillfällena där den muntliga prestationen kommer att väga lika tungt som den skriftliga.

Bedömning...

 • Din aktivitet under lektionerna
 • Din dokumentation i NO-boken
 • Laborationsrapporterna
 • Faktakunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömningsmatris

Ny nivå
Laborationer
Insats krävs
Eleven kan genomföra enkla undersökningar men behöver kontinuerligt stöd utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar med visst stöd utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar.
Laborationer
Insats krävs
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Insats krävs
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Faktakunskaper
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om batterier, glödlampor, ledare/isolatorer, serie- och parallellkoppling.
Eleven har goda kunskaper om batterier, glödlampor och ledare/isolatorer, serie- och parallellkoppling.
Eleven har mycket goda kunskaper om batterier, glödlampor och ledare/isolatorer, serie- och parallellkoppling.
Faktakunskaper
Insats krävs
Eleven kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor på ett detaljerat sätt.
Faktakunskaper
Insats krävs
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning.
Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: