Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2021-02-01 11:37 i Resursskola Kristianstad
Etik och moral åk 9
Grundskola 8 – 9 Svenska Religionskunskap
Etik och moral

Innehåll

Arbetsområde:

Förstå innebörden av tre etiska modeller samt använda dessa i etiska och moraliska sammanhang.

Konkreta mål:

Efter genomgånget arbetsområde kommer du veta vad skillnaden mellan etik och moral är. Kanske har du även en djupare förståelse för varför vissa människor väljer som de gör i olika situationer. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Se samband mellan val i livet och olika etiska och moraliska sammanhang. 

Du kommer att bedöma ett etiskt dilemma utifrån de tre etiska modellerna samt själv fundera på dina egna etiska principer samt moraliska val.

 

 

Uppgifter

  • Material

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
    Re  7-9
  • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
    Re  7-9

Matriser

Re Sv
Etik och Moral

F
E
C
A
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du visar inte att du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
I ditt resonerande använder du etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
Du visar inte att du kan använda etiska begrepp och modeller
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Du resonerar om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. 
Du resonerar inte om om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Du kan föra enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar, du använder olika typer av källor på fungerande sätt samt resonerar om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du har inte sökt information om religioner och andra livsåskådningar, du använder inte olika källor, och du resonerar inte om källornas trovärdighet och relevans
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: