Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Bobbos väska

Skapad 2021-02-01 11:56 i Hagen Storfors
Förskola
Vi arbetar vidare med vårt språkutvecklande arbete med Babblarna och "I Bobbos väska"

Innehåll

Syfte:

I boken har Bobbo samlat alla sina kompisars saker i en väska. Sak för sak plockas ur väskan och det gäller för oss att tillsammans med Bobbo lista ut vems de är, samtidigt som vi tränar ordförråd, genitivändelser och två- till treordssatser. Vi kommer också att ha extra fokus på rörelse kopplat till boken.

Metod: 

Högläsning, drama, rörelse, ramsor,  AKK, musik och  digitala verktyg

Ex på aktivitet:

Boken introduceras på samlingen men materialet och aktiviteter kopplade till boken finns tillgängligt för barnen under hela dagen på förskolan. Till denna bok har vi tillverkat egna pussel som komplement till vårt övriga material. Vi introducerar också 

”Språkgympa", där vi leker med TAL och SPRÅK samtidigt som vi utvecklar MOTORIKEN.

Tidsplan: 

Arbetet fortgår så länge vi känner att vi kan utmana  barnen till nya erfarenheter, upplevelser och kunskaper utifrån sina erfarenheter och förmågor.

Dokumentation:

Sker i barnens respektive lärlogg på Unikum. Vårdnadshavarna får information runt  vad vi arbetar med och hur vi tänker runt arbetet i "Babblarbrev" på Unikum.

 

:

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: