👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biets bokstavsresa!

Skapad 2021-02-01 12:22 i Myggenäs förskola Tjörn
Ett arbete med en grupp 3-åringar som beskriver hur vi på ett lekfullt sätt arbetar med bokstäverna i alfabetet.
Förskola
Biets bokstavsresa genom alfabetet! Med roliga aktiviteter och efter barnens intressen skapar vi ett lustfyllt lärande tillsammans!

Innehåll

 

Syfte 

Syftet med bokstavsresan är att barnen på Biet ska få möjlighet att bekanta sig med bokstäverna i alfabetet samt i sitt namn, på ett lekfullt, nyfiket, kreativt och spännande sätt. 

Målkriterier

Barnen utvecklar en förståelse för hur deras första bokstav i sitt namn ser ut, både i skrift och med TAKK (tecken som stöd) 

Barnen utvecklar sin förmåga att känna igen sitt namn.

Barnen utvecklar ett intresse för bokstäverna i sitt namn och i alfabetet. 

Aktiviteter 

Vid varje ny bokstav kommer vi titta på en pedagogisk liten film från UR, Bästa bokstaven! Vi kommer att lära oss bokstaven som TAKK, vi lär oss ramsan från alfabetsbluesen, vi gör bokstavens rörelse från rörelsealfabetet, vi skapar på olika sätt aktuell bokstav, vi skriver på tavlan och pratar om vilka ord som börjar på aktuell bokstav. Vi följer barnens intressen och planerar därefter aktiviteter kopplade till målen. 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att sätta upp alster i hallen, då kan vi lätt få åtkomst till det tillsammans med barnen och gemensamt reflektera över vad vi lär oss. Det läggs också upp på Unikum  

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18